Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak için Hep Birlikte Çalışıyoruz

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı olarak yoksulluk ve eşitsizlik gibi küresel sorunları ele almanın en iyi yolunun aynı değerleri paylaşan diğer kurumlarla işbirliği yapmaktan geçtiğine inanıyoruz.

TGMP olarak yoksulluk ve eşitsizliği ortadan kaldırma amacıyla çıktığımız bu yolda, valilikler, il ve özel idareleri, yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve insani yardım kuruluşları gibi çeşitli kurumlarla yaptığımız güçlü işbirliklerinin etkimizi artırdığına inanıyoruz.

CARE International

CARE International, 1945 yılında kurulmuş olup, özellikle kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesine odaklanan, dünyada yoksulluk ve sosyal adaletsizlikle mücadele eden lider bir insani yardım kuruluşudur. 2021 yılında CARE, 100’den fazla ülkede çalışarak, yaklaşık 1.500 projeyle 100 milyon kişiye ulaşmıştır. CARE Türkiye’de ilk olarak 1960’larda çalışmalara başlamış olup, daha sonra Suriyeli mülteci akınına destek olmak için 2013’te yeniden faaliyete geçmiştir. CARE Türkiye, Suriyeli mültecileri gıda, içilebilir su ve hijyen malzemeleri konusunda desteklemek için sahada aktif olarak çalışan Türk sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumların ihtiyaçlarını değerlendirerek koordine etmiştir. CARE Türkiye, 2014 ve 2021 yılları arasında Gaziantep, Kilis, Hatay, Şanlıurfa ve Adana illerinde temel ihtiyaçlara, korumaya ve ekonomik güçlendirmek gibi konularda Geçim Kaynaklarına erişim alanında çeşitli projeler uygulayarak mülteciler ve ev sahibi toplulukları dahil 631.500’den fazla kişiyi desteklemiştir.

CARE Türkiye ve Türkiye’de Grameen Modelini hayata geçiren Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) arasındaki işbirliği hem mültecileri hem de ev sahibi toplulukları güçlendirmek için mikrokredi faaliyetlerinin yürütülmesi ortak hedefiyle 2019 yılında Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adana illerinde başlamıştır. Proje illeri mülteci nüfusunun yoğunluğuna göre seçilmiştir TGMP – CARE İşbirliği sayesinde grup toplantıları sırasında mülteciler ve ev sahibi topluluklardan kadın mikrogirişimcilerin bir araya gelerek her iki topluluk arasındaki sosyal uyumun arttırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, 4429’u Suriyeli, 3003’ü Türk olmak üzere toplam 7432 dar gelirli mikrogirişimciye ulaşılmıştır. CARE projesi kapsamında 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla toplam mikrokredi dağıtımı 14.273.100 TL’dir.

Alman Sparkassenstiftung for International Cooperation

Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation e.V. (DSIK), Sparkassen-Finanzgruppe’un geliştirme koludur. Görevi, gelişmekte olan ve yükselen ekonomilere sahip ülkelerde yaşayan insanların finansal hizmetlere erişmesini sağlayarak, “Sparkasse modeli”ni tüm dünyaya yaymanın yanı sıra yoksulluktan kurtulmalarını sağlayacak fırsatlar oluşturmayı hedeflemektedir. DSIK, iş birliği içinde olduğu kurumların gelişimini hedeflediği grupların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bankacılık hizmetleri sunmasını sağlayarak 50’den fazla ülkede sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik ederek finansal kurumları aktif olarak desteklemektedir.

TGMP ve DSIK arasındaki işbirliği, 2019 yılında zorla yerlerinden edilmiş bireyler gibi finansal açıdan zor durumda olan bireylerin ve ev sahibi topluluklarının finansal hizmetler, finansal okuryazarlık eğitimleri ve teknik yardımlar yoluyla ekonomik durumlarını iyileştirilmesi ortak hedefiyle Ankara, Bursa, Gaziantep ve Konya illerinde başlamıştır. Proje kapsamında 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle, 1603’ü Suriyeli, 708’i Türk olmak üzere toplam 2311 dar gelirli mikrogirişimciye ulaşılmıştır. DSIK projesi kapsamında toplam mikrokredi dağıtımı 4.988.300 TL’dir.

DSIK, mikrogirişimcilere Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı ve Mikro İş Oyunu Eğitimleri de sunmaktadır. Bu eğitimlerle, mikrogirişimcilerin işletmelerini daha sürdürülebilir hale getirebilmesi, gerektiğinde doğru finansal kararları verebilmesi ve kendi ekonomik durumlarını iyileştirebilmek adına gereken beceri, tutum ve davranışları kazandırılması hedeflenmektedir.

Kiva

Kiva, merkezi San Francisco, California’da bulunan, 80’den fazla ülkedeki dar gelirli girişimcilere kitle fonlaması (“crowd-funding”) modelini kullanarak Internet üzerinden kredilendirmelerini sağlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kiva, verilen mikrokredileri yönetmek için oluşturduğu saha ortakları ağından faydalanmaktadır. Bu saha ortakları mikrofinans kurum ve kuruluşları, sosyal etki işletmeleri, okullar ve kar amacı gütmeyen diğer kuruluşlardır. Kiva, platform kullanıcılarından, şirketlerden ve ulusal kurumlardan gelen hibeler, mikrokrediler ve bağışlarla desteklenmektedir.

TGMP ile Kiva arasındaki işbirliği protokolü 2021 yılında imzalanmıştır. Kiva Yatırım Komitesi, finansal kaynaklara erişemeyen mülteci ve ev sahibi topluluklarına yönelik mikrokredi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için TGMP’ye kredi limiti sağlamıştır. Proje kapsamında, il ve şube sınırlaması olmaksızın Türkiye’deki herkes Kiva mikrokredisinden faydalanabilmektedir. Proje kapsamında, 19’u Suriyeli, 342’si Türk olmak üzere toplam 361 dar gelirli mikrogirişimciye ulaşılmıştır. Kiva projesi kapsamında 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla toplam mikrokredi dağıtımı 213,875 ABD Dolarıdır.