Hizmetlerimiz 

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) kar amacı gütmeyen iktisadi bir kuruluştur. Türkiye’de yoksulluğu azaltmak için geleneksel “bağış” ve “sadaka” yerine, TGMP “mikrokredi” hizmeti sunmaktadır. Mikrokredi sisteminin amacı, dar gelirli kadınların sürdürülebilir gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına ve onların aile bütçelerine katkıda bulunmalarına yardımcı olmaktır.

Mikrokredi, bankacılık sektörünün aksine nüfus cüzdanı dışında hiçbir belge veya teminat gerektirmeden mikrogirişimcilere sunulan bir hizmettir.

 

Başlangıç Kredisi

 

Mikrokredi sistemiyle ilk defa tanışan ve bir iş yapma fikri olan dar gelirli kadınların  mikrokredi sistemine daha çabuk alışabilmesini sağlamak amacıyla; alt limiti 1.000 TL, üst limiti ise 3.000 TL olan kredi çeşididir. Başlangıç Kredisi; Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) dahil toplam %10 hizmet bedeliyle, 33 haftada tahsil edilmektedir.

Örneğin; 3.000 TL Başlangıç Kredisi kullanan bir mikrogirişimci, haftalık 100 TL taksit ödeyerek, kredisini 33. hafta sonunda 3.300 TL olarak geri ödemiş olacaktır.

 

Ana Krediler

 

  1. Faaliyet Kredisi:Alt limiti 1.000 TL, üst limiti ise 7.000 TL olan kredi çeşididir. Faaliyet Kredisi; BSMV dahil toplam %15 hizmet bedeliyle, 40 haftada tahsil edilmektedir.

 

Örneğin; 6.000 TL Faaliyet Kredisi kullanan bir mikrogirişimci, haftalık 172,5 TL taksit ödeyerek kredisini 40.hafta sonunda 6.900 TL olarak geri ödemiş olacaktır.

  1. Temel Kredi:Kredi dağıtımı yapıldıktan 4 hafta geri ödemesi başlayan kredinin alt limiti 1.000 TL, üst limiti ise 10.000 TL olan kredi çeşididir. Temel Kredi; BSMV dahil toplam %20 hizmet bedeliyle, 48 haftada tahsil edilmektedir.

 

Örneğin; 8.000 TL Temel Kredi kullanan bir mikrogirişimci, haftalık 200 TL taksit ödeyerek kredisini 48.hafta sonunda 9.600 TL olarak geri ödemiş olacaktır.

  1. Gelişim Kredisi: 5 yıl ve üzerinde düzenli bir şekilde kredi kullanan, gelir getirici faaliyetlerde bulunarak aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayan mikrogirişimcilere verilen kredi çeşididir. Kredinin alt limiti 7.000 TL, üst limiti ise 10.000 TL olan kredi çeşididir. Gelişim Kredisi; BSMV dahil %15 hizmet bedeliyle, 46 haftada tahsil edilmektedir.

 

Örneğin; 7.000 TL Gelişim Kredisi kullanan bir mikrogirişimci, haftalık 175 TL taksit ödeyerek kredisini 46.hafta sonunda 8.050 TL olarak geri ödemiş olacaktır.

 

 

 

İşletme Kredileri

 

  1. Girişimci Kredisi: Vergi mükellefi olan dar gelirli mikrogirişimcilere kullanmış oldukları mikrokredinin yanında verilen; alt limiti 1.000 TL, üst limiti ise 10.000 TL olan kredi çeşididir. Girişimci Kredisi; BSMV dahil %20 hizmet bedeliyle, 48 haftada tahsil edilmektedir.

 

Örneğin; 5.000 TL Girişimci Kredisi kullanan bir mikrogirişimci, haftalık 125 TL taksit ödeyerek kredisini 48.hafta sonunda 6.000 TL olarak geri ödemiş olacaktır.

  1. Büyüme/Hepitalist Kredisi:Yoksulluk sınırı üzerine çıkmış ve ticari faaliyetlerini büyütmek isteyen mikrogirişimcilere verilen kredi çeşididir. Ana Kredi ve Girişimci Kredisi limitleri toplamı 10.000 TL olan mikrogirişimcilere verilmektedir. Alt limiti 10.000 TL, üst limiti ise 20.000 TL’dir. Bu krediyi kullanmak isteyen mikrogirişimcilerin Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması gerekmektedir. Büyüme/Hepitalist Kredisi; BSMV dahil %20 hizmet bedeliyle 60 haftada tahsil edilmektedir.

 

Örneğin, 10.000 TL Büyüme/Hepitalist Kredisi kullanan bir mikrogirişimci, haftalık 200 TL taksit ödeyerek kredisini 60.hafta sonunda 12.000 TL olarak geri ödemiş olacaktır.

Sosyal İşletmecilik Kredileri

 

Sosyal Kalkınma Kredisi: “İyilik İçin Sosyal İşletme” düşüncesiyle mikrogirişimcilerimizin aldıkları mikrokredilerin yanında, mikrogirişimcilerin ek gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunmaları için sunulan bir mikrokredi çeşididir. Sosyal Kalkınma Kredisi başlığı altında; temizlik ürünlerinden kozmetiğe, elektrikli ev aletlerinden beyaz eşyaya kadar farklı birçok ürün çeşidi yer almaktadır.

 

Teknoloji Kredisi: Mikrokredi tarafından sağlanan kredi ile dar gelirli kadınların iletişim araçlarına daha kolay ulaşması ve teknolojiye uyum sağlamaları amacıyla verilen kredi çeşididir. Teknoloji Kredisi kullanarak akıllı birer cep telefonu sahibi olan dar gelirli kadınlar, kullanmış oldukları kredileri hizmet bedeliyle geri ödemektedir.

 

Sosyal Kalkınma Kredileri Hizmet Bedeli Oranları ve Geri Ödemeleri Haftaları

 

SKK-TK Ürünleri Hizmet Bedeli Oranları, Alt-Üst Limitleri ve Geri Ödeme Haftaları
Ürün Fiyatı BSMV Dahil Hizmet Bedeli Geri Ödeme Haftaları
500 TL ve Altı 5% (25 Hafta)
501 TL – 1.000 TL 10% (33 Hafta)
1.001 TL – 6.000 TL 15% (46 Hafta)
6.001 TL ve üzeri 20% (60 Hafta)

 

Diğer Hizmetler

 

Mini Sigorta: Kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık durumlarında mikrogirişimcilerin yılda yalnızca 8 TL ödeyerek 10.000 TL teminat altına alındığı ferdi kaza sigortasıdır.

 

Mini Konut Sigortası: Yangın, sel, fırtına ve diğer doğal afetler nedeniyle ortaya çıkan zararlara karşı mikrogirişimciyi koruyan geniş kapsamlı sigorta çeşididir. Mikrogirişimciler yılda yalnızca 12 TL ödeyerek, ev sahiplerini 15.000 TL, kiracıları ise 10.000 TL’ye kadar teminat altına alır.

 

Gönüllü Tasarruf: Mikrogirişimcilerin tasarruf bilincinin gelişmesi amacıyla kendileri adlarına açılan bir tasarruf hesabıdır. Mikrogirişimleri birikim yapmalarına teşvik etmek üzere hesaplarına haftada en az 1 TL yatırmaları tavsiye edilir.