TÜRKİYE’DEKİ ÖNCÜMÜZ

Prof. Dr. AZİZ AKGÜL

Aziz Akgül Diyarbakır – 1956 doğumlu olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

1996 yılında İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalında Profesör oldu.

1990 Yılında, İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Genel İşletme Bilim Dalında Doçent oldu.

1987-1989 yılları arasında, 2 yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Naval Postgraduate School’da “Gelişmekte olan Ülkelere Teknoloji Transferi” konusunda mezuniyet sonrası araştırma yaptı ve MS(Yüksek Lisans) derecesini aldı. 1982-1986 yılları arasında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü’nde Doktora yaptı.

1980-1982 yılları arasında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümünde “Fiyat Hareketlerinin İşletmeler Üzerindeki etkisi ve Enflasyon Muhasebesi” isimli tez ile Yüksek Lisans(MBA) derecesini aldı. 1979 yılında, Kara Harp Okulu İşletme Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

1998 yılında Kırıkkale Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümü profesörü iken, kendi isteğiyle emekliye ayrılmış ve bu tarihten itibaren, kurucusu olduğu Türkiye İsrafı Önleme VakfıMütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Türkiye’de israfın önlenmesi, Gıda Bankacılığı ve Türkiye Grameen Mikrokredi Programının uygulamasını yapmaktadır.

2002 – 2007 yıllıarı arasında TBMM’de Ak Parti Diyarbakır Milletvekili olarak görev yaptı. 1998 yılında Yeminli Mali Müşavir oldu.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda, Bakanlığın bütün birimlerinde Toplam Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması kapsamında, “ Mükemmelliğe Doğru Yolculuk ” programını geliştirerek koordinatörlüğünü yaptı ve dünyada ilk defa bir Bakanlığın ISO 9002 Kalite Güvence belgesinin alınmasında katkıda bulundu.

KOSGEB Başkanlığı görevini yürütürken, hiyerarşik kademeleri ortadan kaldırarak, kaynaklarda en az %50 tasarrufu ve yatay örgütlenmeyi esas alan Amip Yapılanma Sürecini uyguladı. Başbakanlıkta Başbakan Başmüşaviri olarak “ Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programını ” geliştirdi.

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans programında ders verdi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi’nde Biyoistatistik Bilim Dalını kurarak lisans ve yüksek lisans dersleri verdi.

1996 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 25 yılını doldurarak, Doç.Dr.Binbaşı olarak kendi isteğiyle emekli oldu. Gülhane Askeri Tıp Akademesi Komutanlığı’nın talebi ve Genelkurmay Başkanlığı’nın onayıyla, Gülhane Askeri Tıp Akademesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora dersleri vermeye emekli olduktan sonra da devam etti.

1996 yılında, kadrolu Profesör olarak Kırıkkale Üniversitesi İşletme Bölümüne girerek, 1996-1998 yılları arasında işletme yönetimi ile ilgili çeşitli dersler verdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yüksek Lisans programında ders verdi. ODTÜ İşletme Bölümü’nde Üretim Yönetimi dersinin uygulama bölümünü verdi. Kara Harp Okulu İşletme Bölümü’nde işletme yönetimi ile ilgili çeşitli dersler verdi.

Yayınlanmış 16 kitabı ve çok sayıda makalesi vardır. Çok iyi derecede İngilizce konuşur ve yazar.

 

 

 

 


DÜNYADAKİ ÖNCÜMÜZ

Prof. MUHAMMED YUNUS

Muhammed Yunus 28 Haziran 1940 yılında Bathua köyünde, eski adıyla Doğa Bengal’ın işletme bölgesinde doğmuştur. Yunus, 14 çocuğun üçüncüsüydü.  Beş kardeşi bebekken vefat etmiştir.  Babası, başarılı bir kuyumcuydu ve çocuklarını yüksek eğitime ulaşmalarını teşvik etmişti. Annesiyse, Yunus’un en önemli ilham kaynağıydı. Annesi Sufia Khatun kapılarına çalan her fakire yardım etmiştir. Bundan dolayı Yunus, yoksulluğun kaldırılmasına taahhüt etmek istemiştir.

Çocukluğu köyde geçmiştir. 1947 yılında ailesi, babasının işletmesinin olduğu Chittagong şehrine taşınmıştır. Eğitimi için Yunus, 1971 yılında ABD Fulbright bursuyla Amerika’daki Vanderbilt Üniversitesi’nin İktisat Fakültesi’nden doktorasını kazanmıştır.

1974 yılında Yunus, Chittagong Üniversitesi’nde profesörken öğrencilerini kırsal ve fakir bir köye götürmüştür. Oradaki bambu tabureleri yapan bir kadınla görüşerek onun malzemelerini ödünç almak için aracıya yüzde 10 haftalık faiz ödemeleri yapmak zorunda olduğunu ve bir kuruşluk karıyla kaldığını öğrenmişlerdir. Yoksul kadın, eğer daha düşük bir faiz oranına malzemelerini ödünç alabilseydi ekonomik olarak fakirlikten kurtulabilirdi. Yunus, öğrettiği iktisat esaslarında büyük bir sorunun olduğunu fark ederek kendi cebinden 17 ile 42 arası sepet yapan kişiye kredi vermiştir. Bu küçük miktarla yoksulların sadece yaşamalarını değil, yoksulluktan çıkmaları için bireysel girişimcilik kıvılcımını sağlayabildiğini öğrenmiştir. Yunus, ticari bankaların ve devletin öğüdüne karşı olan “mikrokredi” sağlamaya devam etmiştir. 1983 yılında güven ve beraberlik esaslarına dayanan Grameen Bankası kurmuştur. “Grameen,” Bangladeşce ’de kırsal anlamına gelmektedir.

Bugün, 1.084 şubesi, 12.500 personeli olan Grameen Bankası’nın 37.000 köyde 2,1 milyon üyesi vardır. Her gün Grameen Bankası ortalama olarak $1,5 milyon tahsilat yapmaktadır. Üyelerinin yüzde 94’ü kadınken, kredilerinin yüzde 98’i geri ödenmektedir. Bu geri ödenme oranı ticari bankalardan daha yüksektir. Grameen yöntemleri ABD, Kanada, Fransa, Hollanda ve Türkiye gibi 58 ülkede uygulanmaktadır.